Menu Zamknij

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzina

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzina – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzające podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia (ZUS).

Skip to content