Menu Zamknij

dotacje dla młodych województwo łódzkie

BiznesUP! Young – subregion piotrkowski

 

REKRUTACJA

 

dotacje dla młodych

 

Odsłuchaj tę stronę


Start naboru formularzy w projekcie „BiznesUP! Young – subregion piotrkowski” rozpoczął się w dniu 12 stycznia 2022 roku od godziny 10.00. Nabór został zamknięty w dniu 23 lutego 2022 roku, po godzinie 15.00.

OBECNIE NIE PRZYJMUJEMY FORMULARZY!

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ:

Regulamin rekrutacji uczestników – subregion piotrkowski (pdf)

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (.docx – sugerowany plik do pobrania)

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny (.doc – plik w „starym” Wordzie)

Uwaga! Formularze nie są obecnie przyjmowane. Nabór został już zamknięty.

Zał. 2 Karta weryfikacji formalnej formularza(pdf)

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji (pdf)

Zał. 4 Karta oceny predyspozycji kandydata (pdf)

Zał. 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (pdf)

Zał. 6 Oświadczenie uczestnika (pdf)

Zał. 7 Wzór druku US-7 – możliwy przykład (pdf)

Zał. 8 Wzór zaświadczenia ZUS – możliwy przykład (pdf)

Zał. 9 WYKLUCZENIA POMOCY DE MINIMIS (pdf)

 

Jak rozumieć utratę zatrudnienia?

Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektów jest:
✔ zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp.,
✔ nie ma znaczenia czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,
✔ zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (przy czym w przypadku projektów wspierających przedsiębiorczość od momentu wyrejestrowania działalności musi minąć co najmniej 12 miesięcy).
Powodem winna być pandemia COVID-19, jednak należy pamiętać, że na wypowiedzeniu umowy, rozwiązaniu umowy, świadectwie pracy nie będzie takiej informacji – jest to tylko forma deklaracji kandydata w oświadczeniu. Podobnie, jeśli nie przedłużono umowy, to również nie będzie nigdzie taka informacja widniała.
Pamiętajcie Państwo, że w projekcie należy przyjąć minimum 80% osób, które utraciły zatrudnienie z powodu COVID-19; jest to wskaźnik obligatoryjny.

Należy bezwględnie zapoznać się z regulaminem rekrutacji przed wypełnieniem i złożeniem formularza. 

W regulaminie określono warunki uczestnictwa w projekcie i składania formularzy rekrutacyjnych.

UWAGA! W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Jak to zrobić? – przeczytaj nasz artykuł.

W przypadku problemów, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu w tej sprawie!

Zobacz też: WSPARCIE W PROJEKCIE.

Skip to content