Menu Zamknij

dotacje dla młodych województwo łódzkie

BiznesUP! Young – subregion skierniewicki


Odsłuchaj tę stronę


CO OFERUJEMY?

Celem „BiznesUP! Young – subregion skierniewicki” jest zaktywizowanie osób młodych (mieszkańców/uczących się) pozostających bez zatrudnienia oraz wspieranie rozwiązań służących tworzeniu nowych miejsc pracy.

Projekt „BiznesUP! Young – subregion skierniewicki” to projekt dotacyjny, w którym można otrzymać wsparcie finansowe:

 • dotację jednorazową w wysokości 23.050,00 zł
 • Wsparcie pomostowe w wysokości 2800,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy

Udział w projekcie oznacza więc otrzymanie łącznie kwoty 39.850,00 zł, ale nie tylko – oferujemy również kompleksowe wsparcie, na które złożą się szkolenia grupowe i spotkania indywidualne (konsultacje, sesje coachingowe) dotyczące zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej czy technicznego tworzenia biznesplanu.


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18–29 lat (przed 30. urodzinami), które uczą się lub zamieszkują – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc) – obszar subregionu skierniewickiego.

Grupa docelowa to zatem mieszkańcy następujących terenów:

powiat kutnowski
gminy miejskie: Kutno
gminy miejsko-wiejskie: Krośniewice, Żychlin
gminy wiejskie: Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce
miasta: Kutno, Krośniewice, Żychlin

powiat łęczycki
gmina miejska: Łęczyca
gmina miejsko-wiejska: Piątek
gminy wiejskie: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Świnice Warckie, Witonia
miasta: Łęczyca, Piątek

powiat łowicki
gminy miejskie: Łowicz
gminy wiejskie: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny
miasta: Łowicz

powiat rawski
gminy miejskie: Rawa Mazowiecka
gminy miejsko-wiejskie: Biała Rawska
gminy wiejskie: Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice
miasta: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska

powiat skierniewicki
gminy wiejskie: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia

m. Skierniewice

Dofinansowania dla mlodych subregion skierniewicki

W projekcie weźmie udział grupa 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn) w wieku 18–29, spełniających kryterium zamieszkania, pozostających bez pracy, a w szczególności:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 (minimum 80% uczestników projektu),
 • osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (maksymalnie do 20% uczestników projektu), tj.
  a) Osoby z kategorii NEET,
  b) Osoby z niepełnosprawnościami,
  c) kobiety,
  d) Osoby o niskich kwalifikacjach,
  e) Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzina,
  f) Imigranci i Reemigranci.

 

Jak rozumieć utratę zatrudnienia?

Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektów jest:
✔ zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp.,
✔ nie ma znaczenia czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,
✔ zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (przy czym w przypadku projektów wspierających przedsiębiorczość od momentu wyrejestrowania działalności musi minąć co najmniej 12 miesięcy).
Powodem winna być pandemia COVID-19, jednak należy pamiętać, że na wypowiedzeniu umowy, rozwiązaniu umowy, świadectwie pracy nie będzie takiej informacji – jest to tylko forma deklaracji kandydata w oświadczeniu. Podobnie, jeśli nie przedłużono umowy, to również nie będzie nigdzie taka informacja widniała.
Pamiętajcie Państwo, że w projekcie należy przyjąć minimum 80% osób, które utraciły zatrudnienie z powodu COVID-19; jest to wskaźnik obligatoryjny.

Masz pytania, wątpliwości? Chcesz sprawdzić, czy możesz wziąć udział w projekcie? Zadzwoń lub napisz – pomożemy i wyjaśnimy!

telefon: 737 953 011
adres e-mail: skierniewicki@dotacjedlamlodych.pl

 

Start naboru już 26 stycznia 2022 od godziny 10.00.

ZOBACZ: REKRUTACJA.

– – –
Projekt realizuje fundacja Łódź Art Center
Wartość projektu: 1 037 333,75 zł
Kwota dofinansowania: 1 023 324,56 zł
Skip to content