Menu Zamknij

Osoby z kategorii NEET

Osoby z kategorii NEET – osoby niezatrudnione, nieuczestniczące w edukacji lub szkoleniu (ang. Not in Employment, Education or Training) do 29 r. ż., które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.
Zatem, osoby niepracujące, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które szkoliły się ze środków prywatnych, mogą być zakwalifikowane do kategorii NEET, jeżeli spełniają wszystkie trzy warunki łącznie.

Skip to content