Menu Zamknij

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc finansowa dla osób zamierzających otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Wypłacana jest w pierwszych 6 miesiącach działalności.

Przekazywane środki pieniężne muszą być przeznaczone na obowiązkowe opłaty związane z funkcjonowaniem firmy, którymi mogą być:

  • składki ZUS, podatki (ale bez VAT), opłaty administracyjne,
  • czynsz za lokal, biuro, magazyn itp.,
  • pokrycie kosztów za media (np. woda, prąd, gaz),
  • koszty księgowe, bankowe,
  • przesyłki (kurier, poczta itp.),
  • ubezpieczenie mienia firmy oraz polisa OC,
  • koszty transportu (paliwo, bilety),
  • wydatki związane z komunikacją z klientami/kontrahentami (abonament telefoniczny, internetowy),
  • działania promocyjne i marketingowe, np. wykupienie reklamy, druk ulotek,
  • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Powyższa lista ma charakter otwarty.

Wydatki powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania firmy. Nie można pokrywać kosztów jednorazowych (aktywów trwałych itp) i takich, których okres eksploatacji wynosi więcej niż 12 miesięcy.

Skip to content