Menu Zamknij

Zaświadczenie statusu osoby pozostającej bez pracy

dotacje dla młodych województwo łódzkie

Odsłuchaj tę stronę


Informujemy, że wraz z momencie przyjęcia do projektu, przed pierwszą formą wsparcia, w ramach projektów dotacyjnych z serii „BiznesUP! Young” wymagane będzie, aby kandydat przesłał aktualne (tj. nie starsze niż 30 dni) oficjalne zaświadczenie dotyczące jego statusu na rynku pracy tj.:

  • zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej – z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli kandydat/ka jest osobą zarejestrowaną jako bezrobotna (status ten ma zawsze pierwszeństwo!)

lub

Powyższe dokumenty mogą być wygenerowane w formie elektronicznej.

W przypadku zaświadczenia PUP, można uzyskać je oczywiście w swoim Urzędzie Pracy.

Najłatwiej jest je uzyskać jednak przez portal praca.gov.pl (dokładniej tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD).

W przypadku zaświadczenia z ZUS:

  1. Wzór przykładowo wypełnionego wniosku do ZUS (druk US-7) stanowi Załącznik nr 1 – wzór druku US-7 – przykład.
  2. Link, pod którym można pobrać pusty dokument druku US-7.
  3. Właściwy Oddział ZUS, do którego kandydat/ka złożył/a wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie. Wzór zaświadczenia uzgodniony z ZUS, przykładowo wypełniony, stanowi Załącznik nr 2 wzór zaświadczenia ZUS.
  4. Inne zaświadczenia ZUS, które w swej treści potwierdzają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, również są akceptowalne.
  5. Kandydat/ka może samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez kandydata, który aplikuje do projektu.
  6. W przypadku otrzymania zaświadczenia w formie wydruku z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, zweryfikowana będzie jego autentyczność za pomocą wyszukiwarki potwierdzeń.
Również i w tym przypadku najłatwiej jest to uzyskać elektronicznie, przez PUE (jako „potwierdzenie” – opisano to mniej więcej tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/samodzielne-tworzenie-potwierdzen-z-danymi-z-zus/dla-ubezpieczonych).
UWAGA!
W obu przypadkach należy mieć profil zaufany, który można założyć przez większość banków, bez wychodzenia z domu:
Można również to założyć w każdym niemal urzędzie.
Skip to content